HOOKSIEL: Dreebladd – Frühlingskonzert

Wann: Am 27.03.2016 ab 15.30 Uhr
Wo:
Kaffeeteria, Azurit Seniorenzentrum, Hooksiel
Welches Programm:
“Frühlingsprogramm” zum Oster-Kaffee mit Musik u.a. aus unseren CDs “Dat Leven even“, “De Gedanken sünd freei” & Dusend Fragen

Konzert: Gitta Franken – Dreebladd